share

Атанас МиховДрама

  • Датировка: 05.10.1916
  • Техника и материал: молив, хартия
  • Размер: 19,2 х 25,5
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 2303
по запитване