share

Кирил МатеевПараклис

  • Датировка: 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 34 х 46,3
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 2347
Не е в наличност