share

Илия ПетровСедянка

  • Датировка: 40-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: литография, хартия
  • Размер: 34,6 х 22,4
  • Подпис: -
  • Вид: Графика
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2376
Не е в наличност