share

Теню ПиндаревЛодки

  • Датировка: 80-те – 90-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 48,4 х 69,3.
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1404
по запитване