share

Веса Василева Лодки

  • Датировка: 1959
  • Техника и материал: литография, хартия
  • Размер: 33,5 х 50 (42,5 х 64)
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 2442
по запитване