share

Александър ДобриновШарж III

  • Датировка: 40-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: молив, акварел, хартия
  • Размер: 32,5 х 26,2
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 2262
Не е в наличност