share

Борис ДеневНа чешмата

  • Датировка: 30-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 18,5 х 25,4 см
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0395
Не е в наличност