share

Атанас ЯрановСкулптурно ателие

  • Датировка: 70-те, 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: креда, пастел, картон
  • Размер: 36 х 37,5
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2086
по запитване