share

Любомир ЙордановПегас

  • Датировка: 1979
  • Техника и материал: литография, хартия, Е/А
  • Размер: 44 х 53
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0425
Не е в наличност