share

Стоян ВеневЕтюд, Койчева

  • Датировка: 40-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 43 х 34 см
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 1548
по запитване