share

Атанас ЯрановКомпозиция

  • Датировка: 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: флумастер, хартия
  • Размер: 15,5 х 12,5
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2194
Цена: 590 лв.