share

Теню ПиндаревСтара планина

  • Датировка: 80-те г. на ХХ
  • Техника и материал: акварел, картон
  • Размер: 49,3 х 67,5
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1960
по запитване