share

Дечко УзуновКомпозиция I

  • Датировка: 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 49,6 х 39,5
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2407
Цена: 2100 лв.