share

Иван ТабаковПариж по Сена

  • Датировка: 60-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 70 х 84
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0945
Не е в наличност