share

Светлин РусевГлава

  • Датировка: 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акварел хартия
  • Размер: 55 х 38
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 1265
Не е в наличност