share

Светлин РусевГлава на жена

  • Датировка: 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: мастило, хартия
  • Размер: 9,3 х 9,5
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 0836
Не е в наличност