share

Светлин РусевСеднала жена

  • Датировка: 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 57 х 38
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2173
Цена: 3000 лв.