share

Светлин РусевГоло тяло

  • Датировка: 1970
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 41,6 х 30,2
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Голо тяло
  • Идент. номер: 0923
Не е в наличност