share

Светлин РусевСеднала гола жена

  • Датировка: 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 64,7 х 48,3
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Голо тяло
  • Идент. номер: 2172
Не е в наличност