share

Иван МилевСкици (двустранна); на гърба: Скици за сценографски проекти

  • Датировка: 1923 – 1926
  • Техника и материал: молив, хартия
  • Размер: 26 х 35,
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1685
Цена: 2100 лв.