share

Светлин РусевБългарка

  • Датировка: 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 33 х 33,5
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 2176
Не е в наличност